Centralna medicinska knjižnica

Kontaktne informacije

Naslov

Centralna medicinska knjižnica
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana


Telefon

Predstojnica knjižnice: 01 543-7735
Pomočnica predstojnice knjižnice: 01 543-7740

INFORMACIJE IN IZPOSOJA: 01 543 7730, 01 543 7741

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA: 01 543-7736, 01 543-7746

ČITALNICA: 01 543-7733

KOPIRNICA: 01 543-7744

TAJNIŠTVO KNJIŽNICE: 01 543-7743

NABAVA GRADIVA: 01 543-7738

KATALOGIZACIJA: 01 543-7740, 01 543 7733

Faks: 01 543-7745


Javni elektronski naslovi

Sporočila za knjižnico: infocmk(at)mf.uni-lj.si

Medknjižnična izposoja: illcmk​​​​​​​@mf.uni-lj.si

Naročanje knjižničnega gradiva za izposojo: izposoja​​​​​​​@mf.uni-lj.si

Prijava na izobraževalne tečaje:  tecajicmk​​​​​​​@mf.uni-lj.si

Preverjanje plagiatorstva (Turnitin): turnitin​​​​​​​@mf.uni-lj.si