O študiju

Erasmus+ študijska izmenjava

Erasmus+ je ime novega programa, ki je nadomestil program VŽU/Erasmus in podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ključni ukrep 1 (KA1), učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Ta sporazum določa število študentov in trajanje študijske izmenjave v mesecih. Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija, tj.  na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študijsko izmenjavo gre študent MF UL lahko od vključno tretjega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2014–15 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU-Erasmus, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko na ta razpis prijavijo ponovno. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja Erasmus ter zaprošenega v okviru programa Erasmus+ ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija. Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina so lahko v okviru celotnega študija na študijski izmenjavi in praktičnem usposabljanju v tujini v okviru programa Erasmus+ skupno 24 mesecev.

Študijska izmenjava preko programa Erasmus+ vam zagotavlja, da boste na partnerski ustanovi opravičeni plačila šolnine, prejemali pa boste tudi štipendijo Erasmus+. Finančna pomoč Erasmus sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti

 

UL MF objavlja naknadni razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2019/2020.

Naknadni razpis se nanaša na že objavljen razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2019/2020 iz dne 13.11. 2018.

Destinacije, kamor so še lahko prijavite, so objavljene tukaj.
Prosimo upoštevajte, da se bodo obvezni razgovori vršili že 28.1. in 29.1. 2019.

Rok za prijave v sistem Vis je 27.1.2019. Upoštevali bomo samo popolne prijave.

Več info na outgoing(at)mf.uni-lj.si

RAZPIS ERASMUS+ študijske izmenjave za leto 2019/2020 za študente UL MF

 

Prijave oddajte preko sistema VIS najkasneje do četrtka 3. januarja 2019.
Po tem roku sistem VIS prijav več ne bo dopuščal. Nepopolnih prijav ne bomo sprejemali.

Informacije z delavnice z dne 27.11. 2019 so dostopne  tukaj.

Več internih gradiv v zvezi z razpisi Erasmus+ in mednarodno mobilnostjo je dostopnih v Spletni učilnici UL MF

 

DODATNI RAZPIS ZA TUTORJE ZA TUJE GOSTUJOČE ŠTUDENTE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019